ANRIN Nordic AB och HYDROTEC Technologies AG inleder ett samarbete i Sverige.

Samarbetet innebär att ANRIN Nordic AB marknadsför, tillhandahåller teknisk support, logistik och säljer HYDROTEC’s produkter på den svenska marknaden.

De produkter som initialt fokuseras på den svenska marknaden är:

  • Linjeavvattning
  • Betäckningar

Men även de andra produktgrupperna som ingår i Hydrotec’s breda utbud kan fås genom detta unika samarbete.

Ett, för marknaden anpassat, urval av HYDROTEC’s produkter lagerförs i centrallagret i Trelleborg för att få snabba leveranstider till den svenska marknaden. 

Genom samarbetet kan special betäckningar med exempelvis logotype tas fram.

 

Generellt om ANRIN Nordic

Anrin Nordic bildades 2017 och har idag återförsäljare i alla nordiska länder. I Trelleborg, Sverige, är vårt stora centrallager beläget som tillhandahåller produkter till alla kunder i norden med stor effektivitet. Sedan starten har vi noga valt ut och ingått i unika avtal, avsedda för den svenska marknaden, med fler tillverkare för att kunna erbjuda den svenska marknaden ett komplett sortiment vad det gäller omhändertagande av dagvatten. Genom vår egna produktion och samarbeten kan vi erbjuda linjeavvattningsprodukter i polymerbetong, betong, plast och rostfritt stål. 

Vår säljorganisation är en unik sammansättning av personer från Malmö i söder till Östersund i norr. Samtlig personal på ANRIN Nordic har en gedigen bakgrund inom Mark & VA och tillsammans blir vi ett svårslaget team vad det gäller teknisk support. Med en stark backoffice har vi som mål att leverera offerter inom 24 timmar från mottagande av förfrågan. 

Vårt produktsortimentet säljs främst via återförsäljare utspridda över norden. Vi är också behjälpliga med beräkningar samt projektstöd för konstruktörer och arkitekter för att ta fram den mest effektiva lösningen avseende kostnad och prestanda. Som återförsäljare till våra produkter kan du vara säker på att vi aldrig går direkt till din slutkund utan att först ha en  dialog med dig. 

Sammanfattat kan man säga att ett samarbete med ANRIN Nordic ger dig snabba svar på frågor, en teknisk support som få kan mäta sig med och de snabbaste leveranserna i Norden! 

Kontakta oss för mer information eller om du har funderingar kring våra produkter och tjänster.