ANRIN Nordic AB och HYDROTEC Technologies AG har nyligen inlett ett spännande samarbete på den svenska marknaden.

Detta samarbete innebär att ANRIN Nordic AB kommer att marknadsföra, erbjuda teknisk support, hantera logistik och sälja HYDROTEC:s produkter i Sverige.

Initialt kommer fokus ligga på följande produkter från HYDROTEC på den svenska marknaden:

1. Linjeavvattning
2. Betäckningar

Samtidigt kan även andra produktgrupper från HYDROTECs breda sortiment erhållas genom detta unika samarbete.

För att säkerställa snabba leveranstider till den svenska marknaden har ett noggrant utvalt sortiment av HYDROTECs produkter anpassade för marknaden lagrats i det centrala lagret i Trelleborg.

En av fördelarna med detta samarbete är möjligheten att ta fram specialtillverkade betäckningar, till exempel med logotyp, för att möta specifika behov på marknaden.

Generellt om ANRIN Nordic, bildades företaget 2017 och idag har vi återförsäljare i alla nordiska länder. Vårt stora centrallager i Trelleborg möjliggör effektiv leverans av produkter till kunder i hela Norden. Sedan starten har vi aktivt valt ut och ingått unika avtal med tillverkare för att kunna erbjuda den svenska marknaden ett komplett sortiment av produkter för dagvattenhantering. Genom vårt eget produktionsarbete och strategiska samarbeten kan vi erbjuda linjeavvattningssystem i polymerbetong, betong, plast och rostfritt stål.

Vår säljorganisation är sammansatt av erfaren personal från Malmö i söder till Östersund i norr. Alla medarbetare på ANRIN Nordic har en gedigen bakgrund inom mark- och vattenavledning, vilket gör oss till ett svårslaget team när det kommer till teknisk support. Med en stark backoffice strävar vi efter att leverera offerter inom 24 timmar från mottagande av förfrågan.

Vårt produktsortiment säljs främst genom återförsäljare som finns spridda över hela Norden. Vi erbjuder också stöd i form av beräkningar och projektsupport till konstruktörer och arkitekter för att hitta den mest effektiva lösningen vad gäller kostnad och prestanda. Som återförsäljare av våra produkter kan du vara trygg i att vi alltid prioriterar att ha en dialog med dig innan vi når ut till din slutkund.

Sammanfattningsvis kan vi säga att ett samarbete med ANRIN Nordic ger dig snabba svar på dina frågor, en teknisk support av högsta kvalitet och de snabbaste leveranserna i Norden! Tveka inte att kontakta oss för mer information eller om du har några frågor eller funderingar kring våra produkter och tjänster. Vi ser

fram emot att hjälpa dig!