Linjeavvattning

System HYDROblock 100 / 150 / 200 / 300

Belastningsklasser: A 15 – F 900
Monolitiskt rännsystem typ I enligt EN 1433

De främsta orsakerna till skador på en dräneringsränna är – speciellt områden med hög belastning, horisontella tryckkrafter, som beroende på belastning kan orsaka materialutmattning av rännkroppen, kantförstärkning och gallren. Rännsystem HYDROblock är tillverkad av robust segjärn och kan användas upp till belastningsklass F900. Den monolitiska designen med integrerad tätringar minskar ljudemissioner och förenklar en vätsketät installation.

PERFEKT FÖR TVÄRSÖVER TRAFIK

Rännan klarar högsta belastningsklass (F900) och är idealisk för tvärgående linjeavvattning över vägar.

SKRAMMELFRI

Rännan är helt ljudlös eftersom den monolitiska designen inte har några lösa delar.

SMART FÖRSEGLING

HYDROblock® har integrerade gummitätningar i varje skarv vilket innebär en totalt vattensäker installation med ingen risk för läckage. ingen ytterligare förseglingsteknik krävs

FOTGÄNGARVÄNLIG

HYDROblock® finns också tillgänglig med en slitsbredd på 12 mm för fotgängarstråk. Normal slitsbredd är 22 mm.

TYP I

HYDROblock® är certifierad som en typ I ränna enligt EN1433. Det betyder att rännan är kapabel att ta horisontella krafter utan behov av att vara insluten av betong. Det krävs endast ett underlag i betong

INSTALLATIONS SUPPORT / FÖRANKRING

HYDROblock® fötterna kan användas som ett ankarfäste i betongunderlaget. Vidare kan ankarfästet användas som nivellering för att erhålla rätt höjd vid installation.

PÅLITLIG FÖRSEGLING

anslutningen på HYDROBLOCK® Är anpassad för standardstorlekar på vanliga PP eller PVC rör.

FLÖDESRIKTNING

En markering ovantpå rännkroppen visar åt vilket håll vattnet kommer att rinna åt = enkel installation.

Fördelar

System HYDROline

Belastningsklasser: A 15 – F 900
Extremt lågbyggd linjeavvattningsränna i segjärn

Den platta dräneringskanalen av gjutjärn tål höga trafikbelastningar (klass F900) och är den idealiska lösningen för parkeringar eller industriområden. HYDROline är enkel att installera och kan fås med utlopp eller användas som en avdunstningsränna

ULTRA-LÅG

Rännan har en installationshöjd på endast 31 mm och klarar av att installeras utan ett stort betongfundament.

BETONGANKARE

HYDROline har tre betongankare som tillsammans med mönstrade undersidan säkerställer en stark infästning i betongen.

KONKAV DESIGN

Den konkava designen ökar dräneringshastigheten även vid obefintliga fall och säkerställer att översvämning förhindras.

TYP I

Rännan behöver inte bli inkapslad i betong och det går dessutom att anlägga asfalt direkt mot rännkroppen. Det innebär en enkel installation och stora möjligheter för arkitekter.

VERTIKALT UTLOPP

Vertikalt utlopp med täckt lock som är enkelt att öppna. Locket är stöldskyddat och anslutningen är till ett vanligt 110mm rör.

SPECIAL ELEMENT

HYDROline tillhandahåller specialelement för installation i olika områden.

Fördelar

System HYDROline PRO

Belastningsklasser: F 900
Lågbyggd och fotgängarvänlig
Tillverkad av aluminium, pulverlackerad

I områden där det finns en begränsad installationshöjd kan man få en bra dräneringslösning (gångvägar, parkeringsplatser/underjordiska garage) där ytvatten dräneras bort snabbt och säkert. Den lätta dräneringskanalen HYDROline PRO, tillverkad av pulverlackerad aluminium, möjliggör med sitt installationsdjup på endast 30 mm en förenklad installation. Designen är ”hälsäker” (spårstorlek 12 mm) och den idealiska lösningen även för låg lutning. HYDROline PRO är expanderbar på bredden.

ULTRA-LÅG

Rännan har en installationshöjd på endast 30 mm och är enkel att installera utan ett stort betongfundament

EXPANDERBAR NOMINELL BREDD

Rännan kan skarvas ihop i bredd och därmed tillåts bredden att utökas till önskad bredd.

KONKAV DESIGN

Den konkava designen av rännan ökar dräneringsförmågan även vid obefintligt fall. Detta förhindrar effektivt översvämning.

TYP I

Rännan kräver inte att bli inkapslad i betong och klarar av att asfalts anläggs direkt mot rännan. En enklare installation och en stor frihet för arkitekter!

VERTIKALT UTLOPP

Vertikalt utlopp med ett lock som är enkelt att ta bort. Locket är stöldskyddat och kan inte tas bort helt från rännan. Integrerad anslutning för 110 mm rör.

SPECIAL DELAR

Med HYDROline PRO kan du få specialdelar för en enklare installation. Med specialdelarna kan du utföra ränninstallation som:

– L
– T
– X

OLIKA FÄRGER

Rännkroppen är pulverlackad i RAL 9005 svart, men du kan få rännan i vilken RAL-färg du önskar!

SKRAMMELFRI

Rännan är helt skrammelfri eftersom det inte finns några rörliga delar!

Fördelar

System MAXI 100 / 150 / 200

Belastningsklasser: C 250, D 400, E 600, F 900
Galler: Segjärnsgaller med längs-, slits och maskgaller
Användningsområde: industriytor med tung lasttrafik, flygplatser, lastbilsparkeringsplatser, lastnings- och avlastningsområden

Linjeavvattningsrännan MAXI är en allround ränna. Den kan användas för dränering i områden med låg eller hög belastning. Linjeavvattningsrännan lämpar sig perfekt för industriområden med tung trafik, flygplatser, lastbilsparkeringar, men även för dränering av vägar, cykel- och gångvägar.

– Skruvlös, patenterat gallerinfästning
– Kantskydd av segjärn, rännkropp av fiberförstärkt betong C35/45
– EN 1433, DIN 19580, Typ M

LÄNGSGÅENDE LÅSNING

Med 8 säkerhetspunkter per meter tas bromskrafter upp effektivt och sprids jämnt över rännans konstruktion.

KANTFÖRSTÄRKNING

5 mm segjärnskant ger det skydd som krävs för alla belastningsklasser.

SKRUVFRITT LÅSSYSTEM

Gallren är utrustade med ett enkelt, skruvfritt, låssystem som enkelt låses eller låses upp med Installationsstång (Tillbehör).

VERTIKALT UTLOPP

Vertikalt utlopp med gummipackning för en tät installation.

SPECIAL ELEMENT

Med specialelement ges möjlighet till L, T och X-installation.

HÖG BELASTNINGSKLASS

MAXI-rännan klarar belastningsklasser upp till F900.

Fördelar

System MAXI F1 300 / 400

Belastningsklasser: E 600, F 900
Galler: Segjärnsnätgaller
Användningsområden: industriytor med tunglasttrafik, flygplatser, tävlingssträckor för formel-1, lastbilsparkeringsplatser, lastnings- och avlastningsområden

– LÅSSYSTEM F1
– EN 1433, DIN 19580, Typ M

 

UNIKT LÅSSYSTEM

Fyra speciella låsarmar per meter garanterar trafiksäkerheten i alla belastningsklasser och garanterar att MAXI F1 också uppfyller alla höga säkerhetskrav.

HÖG BELASTNINGSKLASS

Rännan klarar extrema förhållanden vad gäller bromsverkan och brandsäkerhet.

LÄNGSGÅENDE LÅSNING

Med 8 säkerhetspunkter per meter tas bromskrafter upp effektivt och sprids jämnt över rännans konstruktion.

KANTFÖRSTÄRKNING

5 mm segjärnskant ger det skydd som krävs för alla belastningsklasser.

VERTIKALT UTLOPP

Vertikalt utlopp med gummipackning för en tät installation.

SPECIAL ELEMENT

Med specialelement ges möjlighet till L, T och X-installation.

Fördelar

System TOP 100

Belastningsklasser: A 15, B 125, C 250
Galler: förzinkat galler, förzinkat nätgaller, segjärnsgaller
Användningsområde: lastbilsparkeringsplatser, cykel- och fotgängarvägar, skolgårdar

– skruvlös, patenterat gallerinfästning
– Kantskydd av förzinkat stål, rännkropp av fiberförstärkt betong C35/45
– EN 1433, DIN 19580, Typ M

IDEALISK FÖR STENLÄGGNING

Den raka kanten garanterar en enkel och smidig installation.

SKRUVFRITT LÅSSYSTEM

Enkelt låssystem som hanteras med en Installationsstång (tillbehör)

KANTFÖRSTÄRKNING

Galvaniserad kantförstärkning (6 mm) innebär en stabilare ränna.

GALLER

Galler finns i olika material:

– Galvaniserat
– Segjrän
– Komposit

samt i olika design.

VERTIKALT UTLOPP

Vertikalt utlopp med gummipackning för en tät installation.

SPECIAL ELEMENT

Med specialelement ges möjlighet till L, T och X-installation.

Fördelar

System MINI 100

Belastningsklasser: A 15, B 125, C 250
Lock: förzinkat galler, förzinkat galler
Användningsområde: avvattning av garageuppfarter, terrasser, gårdsytor, fotgängarzoner

– Smart system för ”DIY”

IDEALISK FÖR STENLÄGGNING

Den raka kanten garanterar en smidig och enkel installation.

KLICK-LÅSNING

Med ett enkelt klick låser du fast gallret i rännkroppen.

SKARVPROFIL

Rännkropparna skarvas enkelt och utan att dem hamnar ur position med en genialisk skravprofil.

VERTIKALT UTLOPP

Med gummipackning som passar för 110 mm rör.

RÄNNKROPPEN

Rännkroppen är gjord i fiberförstärkt betong (C35/45).

GALLER

1. Slitsat galler (A 15)
2. Nätgaller (B 125)
3. Slitsat segjärnsgaller (C 250)

Fördelar