Linjeavvattning

System HYDROblock 100 / 150 / 200 / 300

Belastningsklasser: A 15 – F 900
Monolitiskt rännsystem typ I enligt EN 1433

De vanligaste orsakerna till skador på en dräneringsränna är framför allt områden med hög belastning och horisontella tryckkrafter. Dessa krafter kan med tiden orsaka materialutmattning i själva rännkroppen, kantförstärkningar och gallersystem. För att motverka dessa problem erbjuder vi HYDROblock rännsystem, tillverkade av robust segjärn, som klarar av att hantera upp till belastningsklass F900.

HYDROblock-rännsystemet är utformat med en monolitisk design och integrerade tätringar, vilket minskar ljudemissionerna och förenklar en vätsketät installation. Detta innebär att rännsystemet inte bara är starkt och hållbart, utan också effektivt på att förhindra läckage och minimera störande ljudnivåer.

Genom att använda HYDROblock-rännsystemet kan du vara trygg i vetskapen om att det är konstruerat för att klara av höga belastningar och motstå påfrestningar över tid. Oavsett om det handlar om områden med tung trafik, industrimiljöer eller andra krävande applikationer, kan HYDROblock-rännor erbjuda en pålitlig och effektiv lösning för avvattning och dränering.

Kontakta oss gärna för mer information eller för att diskutera hur HYDROblock-rännsystemet kan möta dina specifika behov och bidra till att säkerställa en effektiv och pålitlig dränering i ditt projekt.

PERFEKT FÖR TVÄRSÖVER TRAFIK

Rännan klarar högsta belastningsklass (F900) och är idealisk för tvärgående linjeavvattning över vägar.

SKRAMMELFRI

Rännan är helt ljudlös eftersom den monolitiska designen inte har några lösa delar.

SMART FÖRSEGLING

HYDROblock® har integrerade gummitätningar i varje skarv vilket innebär en totalt vattensäker installation med ingen risk för läckage. ingen ytterligare förseglingsteknik krävs

FOTGÄNGARVÄNLIG

HYDROblock® finns också tillgänglig med en slitsbredd på 12 mm för fotgängarstråk. Normal slitsbredd är 22 mm.

TYP I

HYDROblock® är certifierad som en typ I ränna enligt EN1433. Det betyder att rännan är kapabel att ta horisontella krafter utan behov av att vara insluten av betong. Det krävs endast ett underlag i betong

INSTALLATIONS SUPPORT / FÖRANKRING

HYDROblock® fötterna kan användas som ett ankarfäste i betongunderlaget. Vidare kan ankarfästet användas som nivellering för att erhålla rätt höjd vid installation.

PÅLITLIG FÖRSEGLING

anslutningen på HYDROBLOCK® Är anpassad för standardstorlekar på vanliga PP eller PVC rör.

FLÖDESRIKTNING

En markering ovantpå rännkroppen visar åt vilket håll vattnet kommer att rinna åt = enkel installation.

Fördelar

System HYDROline

Belastningsklasser: A 15 – F 900
Extremt lågbyggd linjeavvattningsränna i segjärn

HYDROline är den ultimata lösningen för effektiv dränering och avvattning i områden med hög trafikbelastning, som parkeringar och industriområden. Den platta dräneringskanalen är tillverkad av hållbart gjutjärn och klarar av de tuffaste belastningsklasserna, upp till F900.

En av de stora fördelarna med HYDROline är dess enkelhet att installera. Med sitt modulära system kan kanalen snabbt och smidigt anpassas efter projektspecifika behov. Dess flexibilitet gör det också möjligt att inkludera utlopp, vilket ger en effektiv bortledning av dagvatten. Alternativt kan HYDROline användas som en avdunstningsränna för att långsamt frigöra vattnet till omgivningen.

Den robusta konstruktionen och höga belastningsklassen gör HYDROline till en pålitlig och hållbar lösning för områden där trafiken är intensiv och kraven på avvattning är höga. Dessutom erbjuder den gjutjärnskanalens slitstarka yta en lång livslängd och kräver minimalt underhåll.

Kontakta oss för att få mer information eller för att diskutera hur HYDROline kan anpassas för att möta dina specifika behov. Vi hjälper dig gärna att hitta den optimala lösningen för effektiv dränering och avvattning i ditt projekt.

ULTRA-LÅG

Rännan har en installationshöjd på endast 31 mm och klarar av att installeras utan ett stort betongfundament.

BETONGANKARE

HYDROline har tre betongankare som tillsammans med mönstrade undersidan säkerställer en stark infästning i betongen.

KONKAV DESIGN

Den konkava designen ökar dräneringshastigheten även vid obefintliga fall och säkerställer att översvämning förhindras.

TYP I

Rännan behöver inte bli inkapslad i betong och det går dessutom att anlägga asfalt direkt mot rännkroppen. Det innebär en enkel installation och stora möjligheter för arkitekter.

VERTIKALT UTLOPP

Vertikalt utlopp med täckt lock som är enkelt att öppna. Locket är stöldskyddat och anslutningen är till ett vanligt 110mm rör.

SPECIAL ELEMENT

HYDROline tillhandahåller specialelement för installation i olika områden.

Fördelar

System HYDROline PRO

Belastningsklasser: F 900
Lågbyggd och fotgängarvänlig
Tillverkad av aluminium, pulverlackerad

HYDROline PRO är den perfekta dräneringslösningen för områden med begränsad installationshöjd, som gångvägar, parkeringsplatser och underjordiska garage. Denna lätta dräneringskanal är tillverkad av pulverlackerat aluminium och möjliggör en snabb och säker avledning av ytvatten. Dess unika design med en installationsdjup på endast 30 mm gör att installationen blir förenklad och smidig.

En av de framstående egenskaperna hos HYDROline PRO är dess ”hälsäkra” design, med en spårstorlek på 12 mm. Detta garanterar att den inte utgör någon fara för gående eller rullande föremål samtidigt som den effektivt avleder vattnet. Därmed blir det en idealisk lösning även för områden med låg lutning.

En annan fördel med HYDROline PRO är dess möjlighet att vara expanderbar på bredden. Detta gör att den kan anpassas till olika bredder och projektbehov, vilket ger en hög grad av flexibilitet i designen.

Oavsett om det gäller gångvägar, parkeringsplatser eller underjordiska garage erbjuder HYDROline PRO en tillförlitlig och effektiv dräneringslösning. Med dess minimalistiska och hållbara design kan du vara säker på att den kommer att klara av utmaningarna med avvattning och ge en säker och funktionell lösning för ditt projekt. Kontakta oss för mer information eller för att diskutera hur HYDROline PRO kan passa in i din specifika miljö. Vi är redo att hjälpa dig att uppnå en framgångsrik och pålitlig dräneringslösning.

ULTRA-LÅG

Rännan har en installationshöjd på endast 30 mm och är enkel att installera utan ett stort betongfundament

EXPANDERBAR NOMINELL BREDD

Rännan kan skarvas ihop i bredd och därmed tillåts bredden att utökas till önskad bredd.

KONKAV DESIGN

Den konkava designen av rännan ökar dräneringsförmågan även vid obefintligt fall. Detta förhindrar effektivt översvämning.

TYP I

Rännan kräver inte att bli inkapslad i betong och klarar av att asfalts anläggs direkt mot rännan. En enklare installation och en stor frihet för arkitekter!

VERTIKALT UTLOPP

Vertikalt utlopp med ett lock som är enkelt att ta bort. Locket är stöldskyddat och kan inte tas bort helt från rännan. Integrerad anslutning för 110 mm rör.

SPECIAL DELAR

Med HYDROline PRO kan du få specialdelar för en enklare installation. Med specialdelarna kan du utföra ränninstallation som:

– L
– T
– X

OLIKA FÄRGER

Rännkroppen är pulverlackad i RAL 9005 svart, men du kan få rännan i vilken RAL-färg du önskar!

SKRAMMELFRI

Rännan är helt skrammelfri eftersom det inte finns några rörliga delar!

Fördelar

System MAXI F1 100 / 150 / 200

Belastningsklasser: C 250, D 400, E 600, F 900
Galler: Segjärnsgaller med längs-, slits och maskgaller
Användningsområde: industriytor med tung lasttrafik, flygplatser, lastbilsparkeringsplatser, lastnings- och avlastningsområden

MAXI är en mångsidig linjeavvattningsränna som kan användas i olika miljöer och för olika typer av belastning. Oavsett om det handlar om områden med låg eller hög trafikbelastning, såsom industriområden, flygplatser, lastbilsparkeringar, vägar eller gång- och cykelvägar, så är MAXI en pålitlig lösning för dränering.

En av MAXI-rännans framstående egenskaper är dess skruvlösa gallerinfästning, vilket gör installationen enkel och smidig. Det patenterade systemet garanterar att gallret sitter på plats på ett säkert sätt och kan hantera belastningen utan problem.

MAXI-rännan är också utrustad med ett robust kantskydd av segjärn och en rännkropp tillverkad av fiberförstärkt betong med kvaliteten C35/45. Detta säkerställer en hållbar och pålitlig konstruktion som klarar av kraven från tung trafik och belastning.

MAXI-rännan uppfyller de högsta standarderna och certifieringarna, såsom EN 1433 och DIN 19580. Dess typ M-klassificering bekräftar att den är lämplig för användning i olika miljöer och belastningsförhållanden.

Oavsett om du behöver dränera ett industriområde, en flygplats, en lastbilsparkering eller en väg- och gångväg, kan MAXI-rännan vara den perfekta lösningen för att hantera nederbörd och säkerställa en effektiv avvattning. Kontakta oss för mer information eller för att diskutera hur MAXI-rännan kan möta dina specifika behov och krav. Vi står redo att hjälpa dig att implementera en pålitlig och hållbar dräneringslösning.

LÄNGSGÅENDE LÅSNING

Med 8 säkerhetspunkter per meter tas bromskrafter upp effektivt och sprids jämnt över rännans konstruktion.

KANTFÖRSTÄRKNING

5 mm segjärnskant ger det skydd som krävs för alla belastningsklasser.

SKRUVFRITT LÅSSYSTEM

Gallren är utrustade med ett enkelt, skruvfritt, låssystem som enkelt låses eller låses upp med Installationsstång (Tillbehör).

VERTIKALT UTLOPP

Vertikalt utlopp med gummipackning för en tät installation.

SPECIAL ELEMENT

Med specialelement ges möjlighet till L, T och X-installation.

HÖG BELASTNINGSKLASS

MAXI-rännan klarar belastningsklasser upp till F900.

Fördelar

System MAXI PRO 300 / 400

Belastningsklasser: E 600, F 900
Galler: Segjärnsnätgaller
Användningsområden: industriytor med tunglasttrafik, flygplatser, tävlingssträckor för formel-1, lastbilsparkeringsplatser, lastnings- och avlastningsområden

– LÅSSYSTEM F1
– EN 1433, DIN 19580, Typ M

 

UNIKT LÅSSYSTEM

Fyra speciella låsarmar per meter garanterar trafiksäkerheten i alla belastningsklasser och garanterar att MAXI F1 också uppfyller alla höga säkerhetskrav.

HÖG BELASTNINGSKLASS

Rännan klarar extrema förhållanden vad gäller bromsverkan och brandsäkerhet.

LÄNGSGÅENDE LÅSNING

Med 8 säkerhetspunkter per meter tas bromskrafter upp effektivt och sprids jämnt över rännans konstruktion.

KANTFÖRSTÄRKNING

5 mm segjärnskant ger det skydd som krävs för alla belastningsklasser.

VERTIKALT UTLOPP

Vertikalt utlopp med gummipackning för en tät installation.

SPECIAL ELEMENT

Med specialelement ges möjlighet till L, T och X-installation.

Fördelar

System TOP 100

Belastningsklasser: A 15, B 125, C 250
Galler: förzinkat galler, förzinkat nätgaller, segjärnsgaller
Användningsområde: lastbilsparkeringsplatser, cykel- och fotgängarvägar, skolgårdar

– skruvlös, patenterat gallerinfästning
– Kantskydd av förzinkat stål, rännkropp av fiberförstärkt betong C35/45
– EN 1433, DIN 19580, Typ M

IDEALISK FÖR STENLÄGGNING

Den raka kanten garanterar en enkel och smidig installation.

SKRUVFRITT LÅSSYSTEM

Enkelt låssystem som hanteras med en Installationsstång (tillbehör)

KANTFÖRSTÄRKNING

Galvaniserad kantförstärkning (6 mm) innebär en stabilare ränna.

GALLER

Galler finns i olika material:

– Galvaniserat
– Segjrän
– Komposit

samt i olika design.

VERTIKALT UTLOPP

Vertikalt utlopp med gummipackning för en tät installation.

SPECIAL ELEMENT

Med specialelement ges möjlighet till L, T och X-installation.

Fördelar

System MINI 100

Belastningsklasser: A 15, B 125, C 250
Lock: förzinkat galler, förzinkat galler
Användningsområde: avvattning av garageuppfarter, terrasser, gårdsytor, fotgängarzoner

– Smart system för ”DIY”

IDEALISK FÖR STENLÄGGNING

Den raka kanten garanterar en smidig och enkel installation.

KLICK-LÅSNING

Med ett enkelt klick låser du fast gallret i rännkroppen.

SKARVPROFIL

Rännkropparna skarvas enkelt och utan att dem hamnar ur position med en genialisk skravprofil.

VERTIKALT UTLOPP

Med gummipackning som passar för 110 mm rör.

RÄNNKROPPEN

Rännkroppen är gjord i fiberförstärkt betong (C35/45).

GALLER

1. Slitsat galler (A 15)
2. Nätgaller (B 125)
3. Slitsat segjärnsgaller (C 250)

Fördelar