FLYTANDE BETÄCKNINGAR 600/640

Belastningsklass: D 400 
Öppningsdimension: 552 – 600 mm
Höjd: 134 – 270 mm

Specialfunktioner:
Låssystem, passar brunnar och rör

 

FLYTANDE BETÄCKNINGAR FÖR 315 TELESKOPRÖR

Belastningsklass: C250 / D400 

Specialfunktioner:
Låssystem, passar brunnar och rör

A1 & A6 BETÄCKNING MED TELESKOPRAM

Belastningsklass: C250 

LÄTTBETÄCKNING MED TÄTT LOCK ELLER SIL

Belastningsklass: A15